Dental Clinics


Aesthetic Dental 丽齿口腔门诊部 lìchǐ kǒuqiāng ménzhěnbù
13218857887
267-27 N. Changjiang Rd.
长江北路267号-27


Bei Ke Dental Hospital 贝壳口腔医院(宝龙城市广场店) bèiké kǒuqiāng yīyuàn (bǎolóng chéngshì guǎngchǎngdiàn)
85223434
200-3 Wang Zhuang Rd.
旺庄路200-3号


Bo Ao Dental Hospital 博奥口腔 bóào kǒuqiāng
82856290
2F, 28 Jiankang Rd.
健康路28号二楼


BYBO Dental 拜博口腔正畸中心 bàibó kǒuqiāng zhèngjīzhōngxīn
4008288920
5F, T12 Shopping Center
T12购物中心店5层


Dental Doctor 牙博士口腔 yábóshì kǒuqiāng
85857999
8-161, Hubin Commercial Street
湖滨商业街8-161号


Far East Stomatology Hospital 远东口腔医院 yuǎndōngkǒuqiāngyīyuàn
0510-85071415
2 Middle Renmin Rd.
人民中路2号


Jia Shi Jie Dental 佳士洁口腔 jiā shìjié kǒuqiāng
88009999
823 Zhongshan Rd.
中山路823号


JIn Bei Qi Children’s Dental Hospital (MixC) 金贝齐儿童齿科(万象城店) jīnbèiqí értóng chǐkē ( wànxiàngchéngdiàn)
85168920
3F, Bldg. 6, 88 Jin Shi Rd., MixC LinHu
金石路88号万象城临湖6号楼3层


Kang Bei Jia Dental Hospital 康贝佳口腔医院 kāngbèijiā kǒuqiāng yīyuàn
85569120
5F, XieZi, Wanda Plaza, 51 Liangxi Rd.
梁溪路51号万达广场写字楼5楼


Myour Dental 美奥口腔 měiào kǒuqiāng
89990999
58-3-4 Wu Ai Rd.
五爱路58-3-4号

Photo of Tokushinkai Dental Clinic
Tokushinkai Dental Clinic 德真会齿科无锡诊疗所 dézhēn huìchǐkē wúxī zhěnliáosuǒ
0510-85281121
No. 8-6 Hangchuang 6th Rd (inside Europlaza, next to Doubletree by Hilton)
无锡市新区行创6路8号(欧陆风情广场B楼1F,希尔顿西侧150米)
This dental clinic provides English and Japanese-speaking dental service. Not open on Thursdays.


Wuxi Stomatology Hospital 无锡口腔医院 wúxīkǒuqiāngyīyuàn
0510-82116690
5 N. Changjiang Rd. (3rd floor of the Changjiang Club)
长江北路5号 (长江俱乐部3楼)


Xiting Stomatology Hospital 西庭口腔医院 xītíngkǒuqiāngyīyuàn
0510-88909999
10 Liangqing Rd.
梁清路10号

Submit a Comment