Furniture


B&Q (New Distrct) 百安居 (新区) bǎiānjū (xīn qū)
0510-82136611
259 N. Changjiang Rd
长江北路259号(金城东路口)


B&Q (Xishan) 百安居 (锡山) bǎiānjū (xī shān)
0510-88709999
2 Tuanjie Rd (across from Metro)
团结中路2号(麦德龙对面)


Hola (Maoye) 特力屋 (茂业) tèlìwū (mào yè)
0510-85762555
1F, Maoye Tiandi, 128 Qingyang Rd
清扬路128号茂业天地-1层


IKEA 宜家家居 yíjiā jiājù
400-800-2345
1 Tuanjie Rd
团结中路1号

Submit a Comment